อภิธานศัพท์เข็มทิศสําหรับพนักงานขายและนักการตลาด

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขายการหลงทางในโลกการขายอันกว้างใหญ่เป็นเรื่องง่าย โลกของการขายมีศัพท์แสงและสามารถทําให้การสื่อสารในชีวิตประจําวันระหว่างพนักงานขายและลูกค้าเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมอภิธานศัพท์การขายเพื่อให้นักการตลาดใช้อ้างอิงทุกครั้งที่พวกเขาพบการขายพูดที่คุณไม่คุ้นเคย อ่านต่อเพื่อปัดฝุ่นความรู้ด้านการขายของคุณ

รายการข้อกําหนดทั้งหมด

ขอบคุณ! การส่งของคุณได้รับแล้ว!
อ๊ะ! เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม